Blog informuje o działalności IKN Poradnictwo w teorii i praktyce działającego przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Blog > Komentarze do wpisu
Zaproszenie na konferencję
Mamy zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów na konferencję naukową

 

Edukacja, wychowanie, poradnictwo

w kulturze popularnej

 

pod patronatem Zakładu Pedagogiki Mediów (Instytut Pedagogiki UWr),

która odbędzie się 25 kwietnia 2008r. we Wrocławiu.

 

Konferencja poświęcona będzie przedstawieniom procesu wychowawczego i jego bohaterów w kulturze popularnej. Chcemy przyjrzeć się sposobom, w jakie prezentowane są osoby zajmujące się profesjonalnie lub nieprofesjonalnie wychowaniem, nauczaniem, doradztwem, a także osoby będące odbiorcami ich oddziaływań. Tematem naszej refleksji będzie także sposób przekazywania treści pedagogicznych w mediach i kulturze popularnej.

 

- Jakie są medialne wizerunki wychowawców, doradców, pedagogów i nauczycieli?

- Kim dla kultury popularnej są wychowankowie, klienci poradnictwa, uczniowie?

- Co mówi nam o wychowaniu kultura popularna?

- Jakie dyskursy wychowawcze (socjalizacyjne) wytwarzają media?

- Jakie wzory przedstawiania szkoły i procesu nauczania istnieją w kulturze popularnej?

- Jak pokazywana jest relacja poradnicza?

- Jak wygląda poradnictwo/wychowanie/edukacja zapośredniczone/a przez media (np. e-learning, internetowe grupy wsparcia, prasowe kąciki porad itp.)?

Oto kilka możliwych pytań, które pragniemy postawić.

 

Planujemy także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w wersji cyfrowej.

Mamy nadzieję, że zakres organizowanej przez nas konferencji wzbudzi Państwa zainteresowanie. Karty zgłoszeń prosimy kierować do 16 marca 2008 r. na adres: w.kulturze.popularnej@gmail.com

Prosimy o rozpowszechnienie tego ogłoszenia wśród doktorantów i studentów Państwa uczelni, instytutu bądź koła naukowego.

 

Szczegółowy terminarz:

do 16 marca 2008r.

zgłoszenia na konferencję

do 6 kwietnia 2008r.

potwierdzenie przyjęcia referatu i plan konferencji

25 kwietnia 2008r.

Konferencja

do 11 maja 2008 r.

przesłanie do publikacji tekstów referatów

 

Organizatorki:

mgr Marta Kondracka

mgr Alina Łysak

 

przy współudziale IKN „Poradnictwo w teorii i praktyce"

środa, 12 grudnia 2007, poradnictwo

Polecane wpisy